Jak mohu rozvíjet své podnikatelské nápady pomocí koučinku?

Nápady jsou jako květinky. Pokud je nezaléváte, tak uschnou…

Článek odpovídá na následující otázky:

 • Potřebuji kouče, nebo mi stačí téma probrat s kamarádkou/kamarádem?
 • Co u kouče znamená zkratka ACC?

Stává se, že člověk dospěje během koučovacího sezení k mnoha uvědoměním, aha momentům a nápadům. Není se čemu divit. Kouč (tedy člověk, který absolvoval výcvik dle mezinárodních standardů koučování) má potřebné znalosti a zkušenosti, aby svými otázkami neustále naváděl klienta k tomu, co si přeje, respektive k cíli sezení. Pokud je cílem např. vymyslet novou marketingovou kampaň nebo nový produkt, klient často odchází s novými konkrétními nápady.

Výsledek sezení ale může být nejenom nový nápad, ale i nové uvědomění či náhled na určitou situaci. Pokud se podíváme na výsledky posledních koučovacích sezení, můžeme říci následující:

 • Klientka dostala nový nápad pro svoje podnikání
 • Klient našel nové způsoby marketingové propagace nové firmy
 • Klientka si zvýšila svoje sebevědomí
 • Klientka nalezla rovnováhu mezi svým pracovním a soukromým životem
 • Klient si promyslel strategii do začátku podnikání
 • Klient našel způsob, jak zlepšit vztah se svojí přítelkyní
 • Klientka si ujasnila způsob komunikace se svými kolegy

Ani semena rostlin však nevyklíčí, dokud se nezasadí. Než klient začne s danými nápady či myšlenkami pracovat, jsou prakticky bezcenné. Proto koučovací sezení probíhají většinou v sérii, která umožňuje si nejlepší nápady a myšlenky znovu připomínat a soustředit se na strategii jejich realizace.

1 + 1 = 3 a více

I když klient a kouč do koučování každý přináší své myšlenky (kouč otázky a koučovaný odpovědi), takřka vždy dochází k přesahu a k novým zajímavým nápadům a pohledům. K lepšímu přemýšlení pomáhá i příjemná atmosféra bezpečí a přijetí. V této atmosféře totiž lidský mozek začíná fungovat na alfa vlnách, které jsou ideální pro lepší přemýšlení – pro nové nápady a vnuknutí.

Zde by mohlo někoho napadnout, že stačí zajít na kafe s kamarádkou či s kamarádem a probrat nový projekt s nimi. Na rozdíl od běžného rozhovoru s přáteli se ale kouč i klient plně koncentrují na svůj cíl, který si předem určí. Pokud je kouč opravdu vytrénován podle 8 kompetencí ICF – International Coach Federation (aktivní naslouchání, užívání přímých otázek, aktivní komunikace, plánování a stanovení cílů atd.), sezení se v ničem nepodobá hře spočívající na náhodě a štěstí, takovému „člověče, nezlob se“, kterou byste hráli s přáteli, ale spíše dobře promyšlené, strategické hře.

Já to pro sebe nazývám „mentální šachy“. Klient většinou ví, co chce a čeho chce dosáhnout, ale naše myšlení má tendenci vesele si skotačit po jiných tématech či po zajetých způsobech přemýšlení. Kouč tedy pomáhá rozvíjet myšlení klienta a současně toto myšlení navádět zpět na danou cestu.

Koučovací rozhovor má také na rozdíl od rozhovoru mezi přáteli své cíle a mantinely. Na jedné straně tu máme příjemný rozhovor v příjemné atmosféře, kde klient o průběhu a cíli rozhovoru rozhoduje sám, na straně druhé nároky klienta na výsledky koučovacího sezení.

Vést koučovací rozhovor tedy není lehké. Na kouče jsou kladeny velké nároky. Aby rozhovor probíhal s lehkostí a v požadovaném směru, to většinou  vyžaduje na straně kouče stovky hodin předchozího tréninku. To, že kouč má za sebou minimálně 100 hodin absolvovaných sezení (a splnil další předpoklady profesionálního koučování) poznáte podle titulu ACC (Associate Certified Coach).

Pokud si shrneme, co koučink vlastně je, tak rolí kouče není klientovi radit (každý má sobě vlastní způsob myšlení a nahlížení na svět), ale rozvíjet klienta v jeho přemýšlení a pomáhat mu dosahovat výsledků. Kromě toho by měl kouč:

 • Být během koučování plně přítomen, naslouchat klientovi a respektovat ho
 • Rozvíjet myšlenky klienta žádaným směrem, aniž by měl klient pocit, že je do něčeho tlačen

Klient by naopak měl:

 • Být během setkání plně přítomen a zapojen
 • Realizovat akce, které si sám předem určí

Samozřejmostí u profesionálního koučinku je 100% důvěrnost.

Pokud klient skutečně chce ve svém životě něco změnit či získat nový náhled na věc, je koučink velice příjemným a efektivním řešením, pomocí kterého se může rychle dobrat k požadovanému výsledku.

Autor: Jarmila Doubková, ACC

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.